TLB
SK£ADY DRU¯YN TKB - Wersja do druku

+- TLB (http://bowling.info.pl)
+-- Dział: TKB - Toruński Klub Bowlingowy (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Liga ogólnopolska PZK SBS (/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Wątek: SK£ADY DRU¯YN TKB (/showthread.php?tid=302)SK£ADY DRU¯YN TKB - Przemek - 10-11-2012 20:52

SK£ADY DRU¯YN TKB NA I i II KOLEJKę WE WROC£AWIU (EKST) I KOSZALINIE (I LIGA).


EKSTRAKLASA

1. Jacek SKORUPA (kpt.),
2. Paweł BIELSKI,
3. Adam B£ASZCZAK,
4. Paweł ¯O£NOWSKI,
5. ...


I LIGA

1. Grzegorz MYRCHA (kpt.),
2. Mateusz KACPROWICZ,
3. Dariusz CHILIńSKI,
4. Adam WÓJCIK,
5. Aleksander ZIÓ£KOWSKI.


1. Tomasz HOMZIUK (kpt.),
2. £ukasz MIERZCHA£A,
3. Zenon ZENGOTA,
4. Sebastian ZIÓ£KOWSKI,
5. Magdalena FLISYKOWSKA.