TLB

Pełna wersja: Składy drużyn TLB
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
SK£ADY DRU¯YN TKB NA III i IV KOLEJKę W BYTOMIU/WROC£AWIU (EKST) ORAZ W OSTRÓDZIE I GDYNI (I LIGA).


EKSTRAKLASA

1. Jacek SKORUPA (kpt.),
2. Paweł BIELSKI,
3. Adam B£ASZCZAK,
4. Paweł ¯O£NOWSKI,


I LIGA PÓ£NOC

1. Mateusz KACPROWICZ (kpt.),
2. Dariusz CHILIńSKI,
3. Adam WÓJCIK,
4. £ukasz ZELMA.


1. Tomasz HOMZIUK (kpt.),
2. £ukasz MIERZCHA£A,
3. Ryszard KORKOWSKI,
4. Magdalena FLISYKOWSKA/(niedz. Andrzej MERONK).


UWAGA :!: Początek rozgrzewki w sobotę i w niedzielę o 9.30 :!:
Przekierowanie