TLB

Pełna wersja: SK£ADY DRU¯YN TKB
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
SK£ADY DRU¯YN TKB NA I i II KOLEJKę WE WROC£AWIU (EKST) I KOSZALINIE (I LIGA).


EKSTRAKLASA

1. Jacek SKORUPA (kpt.),
2. Paweł BIELSKI,
3. Adam B£ASZCZAK,
4. Paweł ¯O£NOWSKI,
5. ...


I LIGA

1. Grzegorz MYRCHA (kpt.),
2. Mateusz KACPROWICZ,
3. Dariusz CHILIńSKI,
4. Adam WÓJCIK,
5. Aleksander ZIÓ£KOWSKI.


1. Tomasz HOMZIUK (kpt.),
2. £ukasz MIERZCHA£A,
3. Zenon ZENGOTA,
4. Sebastian ZIÓ£KOWSKI,
5. Magdalena FLISYKOWSKA.
Przekierowanie